Notícies
Xarxa
+
31 març 2020
 Malauradament l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí d’acord amb el Real Decreto 463/2020 que declara l’estat d’alarma pe
30 març 2020
Malauradament l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí d’acord amb el Real Decreto 463/2020 que declara l’estat d’alarma per
25 març 2020
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropob
25 març 2020
El DARP tramitarà autoritzacions exclusivament per a cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i per trebal
24 març 2020
Atès el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVI
30 març 2020
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí d’acord amb el Real Decreto 463/2020 que declara l’estat d’alarma per gestionar la c
30 març 2020
En el següent decret dictat per l'Alcadia d'aquest Ajuntament hi trobareu un seguit de mesures que afecten a la realització d'obres, tan d
25 març 2020
Mentre duri l’estat d’alarma i la restricció de moviments de les persones degut al COVID-19, l'Ajuntament procedeix a adoptar com a mes
24 març 2020
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí d’acord amb el Real Decreto 463/2020 que declara l’estat d’alarma per gestionar la c
17 març 2020
 Per Decret d’Alcaldia de data 16 de març de 2020, s’ha dictat el que a continuació es transcriu:  “Atesa la necessitat d’evi