Violència de gènere

En el marc del “Pacte d’Estat contra la violència de gènere”, el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat, va subvencionar un seguit d’actuacions portades a terme al nostre municipi. El projecte que es va emprendre, titulat “Campanya de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència contra la dona i elaboració de materials”, va incloure les activitats següents:
• Xerrada per a famílies “La coeducació com a mètode de prevenció de violència masclista”.
• Taller de grafits del Dia de la Dona titulat “Ni masclisme ni sexisme”.
• Mocadors de la festa major de color lila amb la imatge del grafit realitzat el Dia de la Dona “Ni masclisme ni sexisme”.

 

violencia-de-genere