Tria un estiu amb prevenció

Si et trobes malament o tens símptomes de la COVID-19 truca al telèfon 061.

Informació sobre l’etapa de represa: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/etapa_de_represa/

 

tria un estiu amb prevenció