Suport econòmic de la Diputació de Girona

DIPSALUT

Dipsalut ha atorgat al municipi el suport econòmic següent:

Despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC)

 • Atorgat el 16 de juliol de 2020 per un import de 1.794,11 euros.
 • Aquest suport econòmic, cobreix un 38,75% del cost total de la despesa.

 

Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10)

 

 • Atorgat el 6 d’agost de 2020 per un import de 1.000 euros.
 • Aquest suport econòmic, cobreix un 87,89% del cost total de la despesa.


DIPUTACIÓ DE GIRONA

 

La Diputació de Girona ha atorgat al municipi el suport econòmic següent:

 

Subvenció per la redacció d’un estudi per habitatges buits a Sant Julià del Llor i Bonmatí

 

 • Import atorgat: 6.498,90 euros.
 • Aquest suport econòmic, cobreix un 77% del cost total de la despesa.

 

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020

 

 • Adquisició de nau industrial: 46.440,60 euros
 • Sega i manteniment de camins: 800 euros
 • Despeses culturals pel 2020: 8.195,40 euros
 • Noves tecnologies: 1054,66 euros.

Fa un total de 56.490,66 euros

 

Campanya “Del Pla a l’acció”

 

 • Línia 3: Millora de l’envolupant de l’escola Ceip Sant Jordi.
  • Import atorgat: 11.250 euros.

 • Línia 5: Ampliació de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola Sant Jordi.
  • Import atorgat: 7.308,08 euros

 

Comunicació Cultural – Publicació del llibre municipal: “Ja som municipi”

 

 • Import atorgat: 3.000 euros.

 

logo-dipsalut  logo-ddgi