Serveis mínims Registre Civil de Sant Julià del Llor i Bonmatí

D’acord amb el Protocol d’actuació per a la cobertura dels serveis essencials del registre civil aprovat el 27 de març pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el personal dels jutjats de pau, en general, estarà en situació de disponibilitat i, atès que actualment no disposa d’accés remot al sistema informàtic (Inforeg), estarà localitzable per atendre les actuacions essencials del registre civil previstes a la Instrucció 1/2020, de 15 de març. 

Per això, us informem que els Serveis Essencials del Registre Civil de Sant Julià del Llor i Bonmatí són: 

Llicencies d’enterrament 

Matrimonis in articulo mortis 

Naixements en termini peremptori (quan estigui proper al venciment del termini d’inscripció). 

Podeu posar-vos en contacte de 9 a 14 hores al telèfon 972422296 o be directament al e-mail : ester@stjuliabonmati.com 

Els serveis essencials estaran vigents fins a la finalització de l’estat d’alarma.