Rebuts d’aigua, escombraries i clavegueram 1r trimestre de 2020

La factura que ja deveu haver rebut al vostre domicili sobre el 1r trimestre (que correspon als mesos de gener, febrer i març de 2020) està previst que es cobri en les següents dates:

Rebuts domiciliats → El 10 de juny.
Rebuts no domiciliats → El període voluntari serà del 20 de maig fins el 20 de juliol.