Millora de l’enllumenat públic

L’empresa IMS 2020 Soluciones de Energía SL va guanyar el concurs d el projecte per a la “Millora de l’enllumenat públic del sector Massana i del sector Sant Julià”, per un import d’adjudicació de 81.096,69 euros, IVA inclòs. L’actuació, que està previst que estigui executada abans de final d’any, consisteix en el canvi de 110 fanals i en la instal·lació d’un quadre general de maniobra i protecció nou que unificarà els diferents quadres existents. Aquest projecte requereix fer obra civil en una part de la urbanització Massana.
La Diputació de Girona subvenciona amb 70.000 euros aquesta actuació, corresponent al Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), anualitat 2017, del Programa Específic de la Diputació pel període 2013 -2017.