La revista L’AMIC fa 80 anys

L’any 1937, amb l’ajut d’una vella màquina tipogràfica Minerva obtinguda de l’Ajuntament d’Amer i sota el guiatge del mestre Cèsar Ballesta, un grup d’alumnes de les Escoles  Nacionals de Bonmatí va editar i imprimir el primer número de la revista L’AMIC. Per les circumstàncies de la guerra, la publicació no va tenir continuïtat. Però, gairebé cinquanta anys després, aquells mateixos alumnes van recuperar L’AMIC per titular una publicació que ha tingut continuïtat fins als nostres dies.
Un facsímil d’aquell primer número de L’AMIC el podeu veure aquí.