Impost de Béns Immobles i Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Degut a la persistent situació d’estat d’alarma, XALOC pren mesures constantment per tal de pal·liar els efectes d’aquesta situació a l’economia de les famílies. És per això que us informem que els calendaris de cobrament de l’Impost de Vehicles (IVTM) i l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’ha tornat a modificar, ampliant i ajornant els seus terminis quedant el calendari de la següent forma:

IVTM

  • Domiciliats: 1 de juny.
  • No domiciliats: del 15 de març al 29 de juny.

IBI

  • Domiciliats:
    • 1r cobrament (50%): l’1 de juliol.
    • 2n cobrament (50%) l’1 d’octubre.
  • No domiciliats: del 15 de juny al 15 de setembre.

Aquestes dates podrien veure’s afectades novament. És per aquest motiu que us aconsellem consultar les possibles modificacions que sorgeixin, a la web de XALOC:
http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent?municipi=903