Festa de la vellesa 2020

Donat que la majoria de participants i principals protagonistes d’aquesta festa són considerada una població d’alt risc davant el COVID-19 i degut a la impossibilitat de garantir les condicions òptimes per poder-la dur a terme, s’ha decidit suspendre la festa de la vellesa del municipi d’aquest any prevista per l’11 de setembre.