Estudi per reactivar el parc d’habitatge desocupat

L’estudi d’arquitectura Contorns, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, realitzarà una anàlisi dels habitatges buits del municipi amb la intenció de proposar sortides a aquests immobles desocupats. Aquesta actuació s’acull a les línies de subvencions que ofereix l’Àrea de Cooperació Local del Departament d’Habitatge de la Diputació de Girona a fi d’impulsar, fomentar i incentivar la planificació i el desenvolupament de les polítiques públiques d’habitatge.

El treball ha de servir per definir actuacions i estratègies per incentivar l’oportunitat de donar utilitat als immobles buits i, al mateix temps, pal·liar el problema d’accés a l’habitatge que tenen els joves, la gent gran o les persones en situació de risc d’exclusió. A més, també ha de servir per revitalitzar la població i frenar l’envelliment i el deteriorament dels edificis.

Contorns també realitzarà estudis d’habitatge buit a Amer, Sant Feliu de Pallerols, Viladrau i Arbúcies.