Autorització per fer foc

Quan està permès fer foc?

Entre el 16 d’octubre de 2020 i el 14 de març de 2021, presentant prèviament una comunicació de crema.

On puc comunicar la crema?

  • A l’Ajuntament
    • Presencialment, a les oficines municipals.
    • A la pàgina web municipal: Seu electrònica → Tràmits i gestions → Comunicació per encendre foc.
  • Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
    • A la pàgina web: agricultura.gencat.cat