Anunci decret sessions telemàtiques dels òrgans de govern

Mentre duri l’estat d’alarma i la restricció de moviments de les persones degut al COVID-19, l’Ajuntament procedeix a adoptar com a mesura temporal la celebració dels plens amb l’assistència telemàtica dels i les electes, havent posat a disposició de tots i totes elles els mitjans telemàtics oportuns.

En el següent document hi ha l’anunci complert: anunci