Adequació i ampliació de la xarxa de pluvials (Fase 1)

La colònia és una de les zones més castigades quan es produeixen episodis severs de pluja, ja que és la zona més baixa del nucli de Bonmatí i és on s’acumula l’aigua que cau i la que baixa de la zona alta. En vista dels episodis d’inundacions que s’han produït, s’ha decidit ampliar la xarxa de pluvials amb un col·lector que ajudi a absorbir aquests possibles aiguats.
El projecte s’ha dividi t en dues fases, degut a la complexitat i el cost per a l’execució total. La primera fase, que és la que es va començar a executar la segona quinzena del mes d’octubre passat, constarà de l’habilitació d’un col·lector d’1,5 m paral·lel a l’avinguda 22 de Febrer per recollir les aigües pluvials i de la canalització mitjançant tubs de la riera que baixa de l’àrea del camp de futbol i passa sota can Surroca. A més del col·lector principal , a l’avinguda 22 de Febrer s’hi faran 10 embornals més. Les obres les porta a terme l’empresa Aglomerats Girona SA amb un pressupost de 175.468,54 euros, IVA inclòs.
Aquest projecte està subvencionat amb tres aportacions de la Diputació de Girona:
– 48.688 euros de Presidència el 2018
– 42.711 euros del Fons de Cooperació Local 2018
– 50.000 euros (subvenció extraordinària) del Fons de Cooperació Local 2018
Les obres necessàries per fer aquesta actuació requeriran tallar temporalment l’avinguda 22 de Febrer i els accessos i sortides dels carrers perpendiculars, i fer alteracions puntuals en el trànsit de vehicles. Tots els canvis se senyalitzaran.
Afectació transit