Regidories

marcgarcia

Nom: Marc Garcia i Nadal
Càrrec: Alcalde
Àrees: Urbanisme, Obres, Serveis, Brigada i Règim Intern.

 

gemma

Nom: Gemma Domínguez i Garangou
Càrrec: 1r Tinent d’alcalde
Àrees: Hisenda, Ensenyament i Cultura.

 

cristina

Nom: Cristina Taberner Claparols
Càrrec: 2n Tinent d’alcalde
Àrees: Acció Social, Gent Gran i Salut.

 

adam

Nom: Adam Domènech Serra
Càrrec: Regidor
Àrees: Joventut, Esports i Medi Ambient.

 

susana

Nom: Susanna Roura Nadal
Càrrec: Regidora
Nomenament: Comunicació, Participació i Dinamització Ciutadana.