Regidories

marcgarcia

Nom: Marc Garcia i Nadal
Càrrec: Alcalde
Àrees: Urbanisme, Obres, Serveis, Brigada, Règim Intern i Ensenyament.

Nom: Raül Recasens i Ferrer
Càrrec: Regidor
Àrees: Hisenda i Cultura.

 

cristina

Nom: Cristina Taberner Claparols
Càrrec: 1r Tinent d’alcalde
Àrees: Acció Social, Gent Gran i Salut.

 

adam

Nom: Adam Domènech Serra
Càrrec: Regidor
Àrees: Joventut, Esports i Medi Ambient.

 

susana

Nom: Susanna Roura Nadal
Càrrec: 2n Tinent d’alcade
Nomenament: Comunicació, Participació i Dinamització Ciutadana.