Consistori

GISJLLIB-AM

 

Nom: Marc Garcia i Nadal
Càrrec: Alcalde
Nomenament: 13-06-2015

 

Nom: Gemma Dominguez i Garangou
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015

 

Nom: Adam Domènech i Serra
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015

 

Nom: Cristina Taberner i Claparols
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015

 

Nom: Susanna Roura i Nadal
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015

 

CiU

 

Nom: Emília Borràs i Farran
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015

 

Nom: Àngel Pubill i Otalora
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015

 

Nom: Ester Rubirola i Taberner
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015

 

Nom: Abel Feliu i Masachs
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015